Dječji tjedan – je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava  od 1953. godine. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine  obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša  djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. 

Ove godine Dječji tjedan: 

  • počinje u ponedjeljak, 4. listopada 2021. Međunarodni dan djeteta
  • završava u nedjelju, 10. listopada 2021.

CILJ DJEČJEG TJEDNA: 

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s  djecom i za djecu 
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke  aktivnosti djece i za djecu 
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece 
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju  djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire 

MOTO DJEČJEG TJEDNA:  Ljubav djeci prije svega! 

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2021. godinu Međunarodnom godinom voća i  povrća pa su i aktivnosti vezane uz isto. Lastavice su tako izrađivale plakat voće i povrće koji će krasiti blagavaonu. U suradnji s kuharicom Danijelom imali smo malu kulinarsku radionicu- izrađivali smo šarene ražnjiće od povrća i mesa koje nam je kuharica ispekla, a mi ih fino pojeli. Razgovarali smo o pravima i obvezama djeteta, prijateljstvu i različitosti, te izradili plakat „ PRAVA I OBVEZE SVAKOG DJETETA“ koji će nas svakodnevno na vratima podsjećati na ono čega se i djeca i odrasli moraju pridržavati. Ugostili smo i gđu. Marinu Njerš, voditeljicu Kud-a Fran Galović Peteranec koja je djeci prezentirala stare igre kojima su se njihovi djedovi i bake igrali nekad, a pomalo već i zaboravljene igre. 

Comments are disabled.