Ovoga tjedna aktivnosti su usmjerene prema usvajanju boja. Boje su svuda oko nas, uljepšavaju našu sredinu i volimo se igrati bojama. Započeli smo imenovanjem boja i pokretnom igrom – Bojice. Izrađivali smo mozaik od trakica papira u boji, oslikavali dugu, radili sliku puhanjem boje slamčicom. Na velikom formatu papira otiskivali smo štambiljima od spužve, naučili stihove Boje i pitalicu Duga. Izradili smo didaktičku igru Pogodi boju za koju su djeca sama oslikavala trake. Naučili smo i plesnu igru Veselo kolo gdje djeca uspoređuju boje i plešu s istom bojom. 

Comments are disabled.