Na proteklom susretu u predškoli Lavići su istraživali o liku i djelu Svetog Nikole. Tako su imali prilike čuti priče, pjesmice i legende o životu i djelovanju Svetog Nikole, a i grafomotorički zadatci, radni listovi te ostale stolne aktivnosti i igre bile su na ovu temu. Lavići su izrazili svoje želje i očekivanja od Nikole, a svoje su čizmice izrađivali u tehnici kolaža s kožom i papirom.

Comments are disabled.