Centar za istraživačko- spoznajne aktivnosti uvijek djecu privlači i daje im nove spoznaje o stvarima kojima manipuliraju. Djeca u njemu istražuju, promatraju, manipuliraju, uspoređivanju. Istraživačke aktivnosti promiču učenje u kojem dijete konstruira svoje znanje vlastitom aktivnošću. Aktivnosti su izrađene po Montessori pedagogiji kao i sam centar jer su zabavne i poučne, potiču ih da svijet oko sebe ili već poznate stvari dožive na novi način i spoznaju njihove karakteristike. Djeca uče presipavati bez prolijevanja, uče strpljivosti i čekanje u redu, fokusiranje na jedan materijal i slično. Uz ove materijale ponuđena im je manipulacija kinetičkim pijeskom i plastelinom koji je svakodnevno njihov izbor u slobodnoj igri. Pogledajte ulovljene kadrove kroz ova tri mjeseca od početka pedagoške godine. 

Comments are disabled.