Tema kojoj smo se bavili prethodnog tjedna privukla je veliku pažnju djece. Djeca su sa zanimanjem otkrivala i učila o livadnim stanarima kako uz pomoć priča te zabavnih i poučnih videozapisa na temu tako i promatranjem istih u neposrednoj okolini. Kroz priče, pjesme i dramatizacije upoznali smo: pčelicu Jelicu, bubamaru Maru, gusjenicu Tinu, leptira Šarenića, mravicu Doru, glisticu Milu i mnoge druge kukce.

Navedene likove nastojali smo načiniti i kreativno ih prikazati koristeći razne likovne tehnike i  materijale. Izradili smo bubamare obojivši dno plastične boce, pčelice i veliku gusjenicu od kartonskih tuljaca i kolaža te leptire od papirnatog tanjura. Tako su nam se u sobi dnevnog boravka pridružili novi stanari koji nas svakodnevno uveseljavaju i krase naš prostor. Okušali smo se i u slikanju na platnu pa smo tako oslikali kukce na livadi temperom i kistom. Došli smo do zaključka kako je za slikanje na platnu potreban jači potez kistom te više materijala, a boje nakon sušenja doimaju se jarkije i življe pa smo tako u tom naumu uspjeli jer smo htjeli prikazati živi svijet koji se skriva u travi.

Tjedan nam je bio ispunjen pjesmom i plesom na stihove: „Bubamara“, „Gusjenica mala leptir je postala“, „Nije lako Bubamarcu“, „Bumbari i pčele“, „Pjesma o medu“, „Leti pčela malena“.

U ponuđenoj didaktici na temu fokus smo stavili na igre klasifikacije, pridruživanja, umetanja, poklapanja. U senzornoj kutiji  „Kukci“, u kojoj se uvježbavala sposobnosti klasifikacije te vještina punjenja i pražnjenja, djeca su kroz ponuđenu obojenu tjesteninu trebala pronaći sličnost i zamjenskog parnjaka u stvarnome svijetu: mašna – leptir, svrdla- gusjenica, školjkica – puž.

 Primjećujemo kao djeca nakon ove teme više usmjeravaju pažnju na to ne bi li ugledala koju od navedenih životinjica u travi, na cvijeću ili  u letu prilikom boravka na vrtićkom dvorištu i u šetnjama.

Sažetak našeg tjedna možete pogledati na priloženim fotografijama.

Comments are disabled.