Produljeni rad vrtića u okviru projekta “Igra za sve” provodi se svakim radnim danom u vremenu od 16.00 do 21.00 sat u matičnom objektu u Koprivnici.

Produljenim radom vrtića nastojimo uskladiti vlastito djelovanje s poslovnim i obiteljskim obavezama roditeljima, a navedenim se oblikom rada nastoji potaknuti cjeloviti razvoj djece kroz ponudu aktivnosti i sadržaja koji će zadovoljiti njihove afinitete i potrebe. 

Usluga produljenog rada vrtića je besplatna i obuhvaća djecu polaznike vrtića u matičnom objektu u Koprivnici i u našim područnim objektima.

 

Odgojno-obrazovni rad u produljenom radnom vremenu vrtića ima za cilj:
  • stvoriti optimalne uvjete za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajnog prostorno-materijalnog okruženja
  • razvijati spoznajne funkcije i aktivni odnos djeteta prema sebi i okolini
  • podržavati i poticati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta
  • razvijati samopouzdanje djeteta i pozitivnu sliku o sebi
  • zadovoljiti i poticati djetetovu potrebu za kretanjem
  • podržavati i poticati razvoj samostalnosti djeteta, empatije, komunikacijskih vještina, vještina razumijevanja i stvaranja
  • podržavati i poticati razvoj osjećaja privrženosti grupi i široj zajednici te međusobnu interakciju u odnosu dijete-dijete, odgojitelj-dijete

Comments are disabled.