Ovogodišnji projekt zove se ” Od oblika do broja”- odnosno matematika u djetetovoj okolini. Svijet u kojem dijete živi jest matematika, zato mu ga otkrivamo postupcima koji odgovaraju njegovim psihofizičkim mogućnostima shvaćanja. Dakle kroz igru, manipulaciju i promatranje aktiviraju se sva osjetila. Matematika je već od jaslica u neposrednoj djetetovoj blizini pri prvim susretima s oblicima, likovima, bojama, količinom, veličinom i težinom. Vrlo brzo tijekom svog razvoja dijete ima potrebu prebrojavati, svrstavati, odvajati, koristiti brojeve, upoznati pojam vremena čime dolaze do novih spoznaja. A matematika je prisutna u igrama građenja, glazbenim, pokretnim i dramskim igrama, didaktičkim i manipulativnim igrama te svim vrstama istraživačkih igara. I tu je naša uloga odgojitelja da djetetu pojasnimo i približimo taj svijet matematike i učinimo ga zanimljivim. Potičemo dijete da uočava, otkriva, razmišlja, zaključuje, povezuje i koristi stečena iskustva. 

Poznavajući dijete i njegove interese i potrebe osmišljavamo ciljane i funkcionalne poticaje i sredstava za aktivnosti iz kojih će djeca učiti. 

Tako mogu:

  • upoznati različite teksture i sastav predmeta
  • prepoznati i imenovati osnovne geometrijske oblike
  • klasificirati po jednom ili više kriterija
  • baviti se serijacijom(sposobnost nizanja predmeta prema nekom mjerljivom svojstvu) i nizanjem predmeta
  • upoznati se s pojmom težine
  • uočavati i uspoređivati brzinu kretanja predmeta
  • usvajati pojam količine
  • uparivati količinu s brojem
  • brojati i prebrojavati

Osim spoznajnog, ova sredstava dotiču sva razvojna područja: vizualnu percepciju, organizaciju prostora i u prostoru, finu motoriku, socioemocionalni razvoj ( suradnja i osjećaj uspješnosti), razvoj pažnje i koncentracije te jezika i govora.

U mjesecu listopadu upoznavali smo različite teksture i sastav predmeta.

1.    BOJA – priča „ Vuk koji je želio biti druge boje“ ; razvrstavanje i uparivanje predmeta jednakih boja, pokazivanje i imenovanje boja, didaktika na temu, likovna aktivnost „ Otisak bojom“ i igra na zraku „Skok na skok“

2.    MATERIJAL – uvođenje rasipnih materijala, formiranje Montessori ormara, kinetički pijesak

3.    OBLIK– umetaljke geometrijski oblici, složi oblik, poklapalice, likovna aktivnost „ Jožica“, izrada otisaka geometrijskih oblika

4.    VELIČINA – poredaj po veličini, poklapalica geometrijski likovi

 

Comments are disabled.