27.6.2023. godine od 8,00 sati održana je radionica s temom „Profesionalni razvoj i timski rad“ u trajanju od 6 sati.

Radionicu je vodila mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić koja ima gotovo 20 godina iskustva s djecom, a već 6 godina održava radionice za odgojitelje.

Kroz prvi dio radionice su odgojiteljice osvijestile da je sve što se događa na poslu i sve što se događa kod kuće povezano. Sadržaji radionice su razumijevanje uloga uvjerenja i osobnih vrijednosti u osobnom i profesionalnom razvoju, razvoj vještina za upravljanje okruženja pogodnih za osobni i profesionalni rast i razvoj, praktične vježbe za razvoj samopouzdanja i samopoštovanja odgojitelja, stjecanje znanja o različitim vrstama aktivnosti profesionalnog razvoja i razvijanje vještina za samostalno kreiranje mape profesionalnog razvoja.

Drugi dio radionice odnosio se na timski rad jer je aktivna suradnja odgojitelja, stručnih suradnika i roditelja od velike važnosti za dobrobit djeteta. Kroz drugi dio radionice usvojili smo sljedeće sadržaje: usvajanje teorijskih znanja o timskom radu analizirajući praktične primjere, upoznavanje s različitim modelima timskog rada, jačanje svijesti o značenju timskog rada te važnosti suradničkog odnosa, provođenje vježbi za kreiranje okruženja efektivnog timskog rada, igre i vježbe s ciljem poticanja humora i timske suradnje.

Radionica je bila kvalitetno osmišljena i za cilj je imala osnažiti odgojiteljice za uspješan daljnji profesionalni razvoj te kvalitetan rad u skupini s djecom.

Comments are disabled.