Odgojiteljice Ivona Čižmešija i Dubravka Kovačić  3.3.2023. sudjelovale su na 6. modulu edukacije ” Odgoj za održivi razvoj” koji se održao u DV “Srednjaci” u Zagrebu.

Teme ove edukacije su bile: Odgojitelj kao kreativni pokretač likovnog stvaralaštva, Dječje govorno stvaralaštvo, Od zvuka do glazbene priče, Etno stvaralaštvo. Tema Od zvuka do glazbene priče uključivala je radionicu na kojoj su sudionici imali priliku isprobati izraditi neke primjere glazbenih instrumenata od neoblikovanog materijala i prirodnina. Osim toga, odgojiteljice DV” Srednjaci” prikazale su kako od ekološki prihvatljivih materijala osmišljavaju poticaje i aktivnosti te tako potiču sva dječja razvojna područja i njeguju kulturnu baštinu i etno izričaj. Za kraj edukacije održana je još jedna  kreativna radionica za sve sudionike u 4.grupe na temu Četiri godišnja doba. Svaka grupa dobila je zadatak da na zadano godišnje doba osmisli aktivnost kroz glazbu, govorni izričaj ili pokret.

Comments are disabled.