Srčeka su ovaj tjedan podrobnije istraživala jesenske plodove i berbu grožđa. Kroz slikopriču su djeca imala priliku čuti o jednoj Jesenskoj košari, promatrala su i istraživala jesensku košaru u vrtiću, a kao produkt istraživanja djeca su likovno stvarala svoju. Mnoštvo jesenskih plodova koje smo donijeli u vrtić  djeca su promatrala povećalom i golim okom razgovarajući o boji, obliku i teksturi plodova, a i uspoređivali smo veličine i boju plodova te razgovarali o njihovoj namjeni. Pjevali smo pjesme koje govore o jeseni, igrali igru asocijacija i pantomime te pogađali zagonetke na temu plodova jeseni.

Comments are disabled.