Promatrajući djecu u skupini, uočili smo da ima mnogo djece kojoj je potrebna podrška, podržavajuća riječ i aktivnosti koje će im pomoći da se bolje osjećaju, da se lakše suočavaju sa stresom, sklapaju prijateljstva, grade pozitivne odnose i razvijaju komunikacijske vještine te se povežu s roditeljima i provode s njima kvalitetno vrijeme. Emocionalni razvoj djeteta je jednako važan kao i tjelesni razvoj zato što emocije imaju značajnu ulogu u socijalnim odnosima, istraživanju okoline i otkrivanju samih sebe. Dijete koje je okruženo povoljnim uvjetima za razvoj, izrast će u emocionalno zrelog čovjeka. Veliku ulogu u tome igraju roditelji koji postavljaju te uvjete i svojim ponašanjem daju primjer odnosno model svojoj djeci. Osim roditelja tu je i odgojna ustanova koja također čini važan aspekt djetetova života.

U Zmajićima se ove pedagoške godine provodi projekt “Stresožder” koji je usmjeren na razvoj socijalnih vještina, razvoj regulacije emocija, razvoj vještine rješavanja problema, poticanje pozitivnih emocija, razvijanje optimizma, sprječavanje neprihvatljivih ponašanja i agresije. Stresožder je naš pridruženi Zmajić koji djeci pomaže da se oslobode negativnih emocija i frustracija, a njegov neprijatelj je čudovište Stresko koji ulazi u nas kada smo uznemireni. Zmajići su se proteklih dana bavili prepoznavanjem i imenovanjem emocija te su učili prihvatljive oblike reagiranja na emocionalna stanja (posebno ljutnju). U aktivnostima smo koristili Kutiju punu osjećaja koja se kroz 20 različitih interaktivnih postupaka primjenjuje u radu s grupom djece ili pojedinačno kako bi istražili 4 osnovne emocije – sretan, tužan, ljut i uplašen – te načine na koji će ih djeca prepoznati, imenovati, prihvatiti i razviti svijest o njima. Biti sposoban izraziti i kontrolirati emocije na prihvatljiv način temelj je razvoja emocionalne inteligencije, jačanja otpornosti i pomaganja djeci da ostanu pribrani kada se suoče sa bolnim iskustvima. Rezultati primjene Kutije pune osjećaja u praksi su slijedeći: djeca su opreznija u iskazivanju osjećaja, imaju bogatiji vokabular u izražavanju emocija, njihova intuicija je profinjenija te je povećana sposobnost proživljavanja tuđih emocija. Također smo igrali memory s emocijama, gledali odraze lica u ogledalu,  čitali terapeutske slikovnice, crtali i izrađivali Streska. Kako smo provodili dane možete pogledati u našoj fotogaleriji.

Comments are disabled.