Dragi roditelji!

Zbog trenutne situacije i nemogućnosti pružanja usluga direktnim putem, Centar za rehabilitaciju i Hrvatska udruga za ranu intervenciju pružaju besplatna savjetovanja vezana uz različita područja razvoja djeteta.

Centar za rehabilitaciju je klinička jedinica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja pruža usluge procjene, individualne i grupne podrške i savjetovanja u području edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije.

https://centar.erf.unizg.hr/

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Vam nudi besplatnu uslugu Marte Meo savjetovanja. Navedenu uslugu HURID pruža na programskoj i projektnoj osnovi, ali i volonterski, s ciljem pružanja podrške roditeljima djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama (npr. teškoće jezičnog razumijevanja i izražavanja, teškoće iz spektra autizma, višestruke teškoće). Marte Meo savjetovanjem se potiče komunikacija, jezično razumijevanje i izražavanje na način da se aktiviraju postojeći prirodni obiteljski resursi, tj. vlastite snage, ukazujući na ono što je dobro u svakodnevnim interakcijama roditelja i djece, te se zajednički pronalaze prilike za napredovanjem.

Ako ste zainteresirani za ovu HURID-ovu uslugu, možete se javiti na e-mail hurid@hurid.hr.

 

Comments are disabled.