Poštovani roditelji/skrbnici djece s područja Grada Koprivnice,

S obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te s obzirom na Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Narodne novine, broj 29/20 i 32/20) kojom je obustavljen redovni rad vezan uz prijam djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja te se osigurava prihvat djece u slučajevima kada su oba roditelja/skrbnika zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, smatramo se obveznima obavijestiti Vas o načinu ispunjenja Vaših mjesečnih novčanih obveza prema Dječjem vrtiću IGRA, a koje proizlaze iz sklopljenog Ugovora s Dječjim vrtićem IGRA.

Dječji vrtić IGRA u partnerskom dogovoru s Gradom Koprivnicom, a sukladno načelu solidarnosti i uvažavanja teške i neizvjesne osobne situacije većine roditelja/skrbnika, u cijelosti oslobađa roditelje/skrbnike upisane djece s područja Grada Koprivnice ispunjenja mjesečnih novčanih obveza i to za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, uz uvjet da dijete nije bilo prisutno u Vrtiću u prethodno navedenim mjesecima.

Nadalje, želimo Vas upoznati s činjenicom da je Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice kojom Grad Koprivnica oslobađa plaćanja mjesečne subvencije roditelje/skrbnike djece koja imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a koja koriste usluge ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, i to pod sljedećim uvjetima:
1) da roditelj/skrbnik prima minimalni bruto osobni dohodak za 2020. godinu utvrđen temeljem primjene odredbi Uredbe o visini minimalne plaće (Narodne novine, broj 106/19) u iznosu od 4.062,51 kn počevši od mjeseca travnja 2020. godine,
2) da je roditelj/skrbnik obuhvaćen Odlukom o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika, kao i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe koju je donijelo Ministarstvo zdravstva zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS – CoV-2 ili ostalim Odlukama o mjerama mobilizacije koje donesu nadležne institucije.

Zahtjev roditelji/skrbnici podnose Gradu Koprivnici, a istome moraju priložiti sljedeće dokaze:
1) potvrdu poslodavca o minimalnom bruto osobnom dohotku za 2020. godine ili potvrdu poslodavca o mobilizaciji ovisno o kriterijima po kojima se ostvaruje pravo na oslobođenje plaćanja mjesečne subvencije;
2) potvrdu Dječjeg vrtića IGRA kojom se dokazuje činjenica upisa djeteta.

Roditelji/skrbnici djece s područja Grada Koprivnice koja koriste usluge Dječjeg vrtića IGRA u razdoblju obustave redovnog rada jer ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, a ne ostvare pravo na mjesečnu subvenciju od strane Grada Koprivnice, dužni su ispunjavati svoje mjesečne novčane obveze prema Dječjem vrtiću IGRA kao i inače, a sukladno sklopljenom Ugovoru, općim aktima Dječjeg vrtića IGRA te ispostavljenom računu za pruženu uslugu. U prvom mjesecu pohađanja vrtića izvršit ćemo usklađenje uplata za ožujak i kraće programe.

Svim roditeljima/skrbnicima naši odgojitelji i stručni suradnici stoje na raspolaganju, uz primjerenu elektroničku komunikaciju na daljinu, za svaki savjet ili riječ podrške kako kvalitetno osmisliti aktivnosti djeteta u razdoblju koje provodi kod kuće, a isto tako Vas upućujemo da redovno pratite naše edukativne materijale koje objavljujemo na našoj web stranici.
Vama i djeci šaljemo prijateljske pozdrave uz neizmjernu podršku da svi zajedno što bezbolnije prebrodimo nastalu situaciju te svima želimo puno zdravlja i pozitivnih misli, uz nadu što skorijeg ponovnog susreta u našem Vrtiću.

S poštovanjem,
Vaš Dječji vrtić IGRA!

Comments are disabled.