U današnje vrijeme društvene mreže i golema količina informacija kojima smo svakodnevno izloženi utječu na naše živote, informiranost i odluke koje donosimo. Taj veliki utjecaj nametnuo je i potrebu da medije što bolje razumijemo i naučimo vještine koje će nam pomoći da se snalazimo u količini informacija koje nas okružuju. Izuzetno je važno da stjecanje tih vještina omogućimo djeci i roditeljima, a posebno kada smo u trenutnoj situaciji kada se većina naše komunikacije odvija u “online svijetu”. Prenosimo vam savjete i materijale preuzete s portala o medijskoj pismenosti kako bi se što bolje informirali o pristupima medijskim sadržajima.

Djeca-i-mediji-knjizica_medijska_pismenost

Djeca-i-vrijeme-pred-ekranom-dobar-početak

Slikovnica-o-medijima

Comments are disabled.