Projekt uključuje suradnju djece predškolske dobi, osnovne škole i učenika gimnazije. Učenici gimnazije (u dobi od 14 do 18 godina) poučavaju djecu od 6 do 8 godina metodama slušanja, govorenja i opažanja. Zajedničkim provođenjem radionica (koje uključuju slušanje i čitanje jednostavnih tekstova, izgovaranje glasova, učenje stranog jezika i izvođenje zaključaka na temelju pokusa) sudionici projekta uče o jezičnom razvoju (bogaćenje rječnika, kvalitetno izražavanje i razvoj razumijevanja, slušanja i govorenja), načinima rješavanja problema i potiče ih se na logičko zaključivanje. Projekt vertikalno povezuje sve tri razine formalnog obrazovanja do punoljetnosti i također promiče vršnjačko i međugeneracijsko učenje i toleranciju.

Zmajići su u srijedu, 15. veljače prisustvovali drugoj radionici koja je održana u gimnaziji “Fran Galović”. Na radionici su ih dočekale profesorice Ines Sertić, Mišela Lokotar i učenici koji su za djecu pripremili zanimljive zagonetke, pokuse i pjesmicu o semaforu na engleskom jeziku. Zmajići su uz integraciju kemije, hrvatskog i engleskog jezika stjecali nova znanja i spoznaje koje potiču djecu na logičko zaključivanje.

 

Comments are disabled.