Prateći dječji interes, ovaj tjedan nastavili smo istraživati kukce. Osim onih koje smo već istražili, Cvjetići su ovaj tjedan istraživali pčele. Djeca su učila o pčelama i nastanku meda pomoću enciklopedija, edukativnih videa i boravka u prirodi. Na osnovi stečenog znanja naučila su da pčele izvode određene vrste plesa (osmicu i krug) što ovisi o blizini i udaljenosti cvijeta od košnice. Od pedagoški neoblikovanih materijala napravila su saće i kućicu za pčele te su ih uspoređivala s onom u enciklopediji. Djeca su imala priliku i isprobati odjelo pčelara koje je u skupinu donijela odgojiteljica. Kušajući med, podigla su razinu znanja o važnosti meda u prehrani. Uz razne likovne poticaje i radne listove vježbala su finu motoriku te naučila prigodnu pjesmicu “Bumbari i pčele”. Kako su Cvjetići proveli tjedan možete vidjeti u fotogaleriji.

Comments are disabled.