Dana 3. veljače Dječji vrtić Igra potpisao je Ugovor o Nastavku unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pod nazivom „IGRA ZA SVE“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.763.145,77 kuna, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sredstva dobivena iz ovog Projekta omogućit će:

  • ORGANIZACIJU RADA DJEČJEG VRTIĆA KOJI ODGOVARA POTREBAMA ZAPOSLENIH RODITELJA (produženi rad vrtića) te na taj način omogućava usklađenost poslovnog i privatnog života. Nova usluga produljenog rada omogućava potpuno korištenje svih odgojno-obrazovnih sadržaja za svu djecu te obogaćivanje dodatnim sadržajima u produljenom radu vrtića
  • OSIGURAVA 3 ASISTENTA – za pomoć u radu djeci s poteškoćama kako bi se lakše uključivali u interakciju skupine i sudjelovali u aktivnostima s vršnjacima
  • PODIZANJE STRUČNIH KOMPENTENCIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA, educiranje osoblja za provedbu niza razvojnih programa koji će se uvesti  u redovan odgojno-obrazovni rad vrtića
  • PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA– obuhvaćat će svakodnevne aktivnosti kojima će djeca podizati razinu svijesti o prirodi i našoj ulozi u njenom očuvanju. Organizirat ćemo razne ekološke projekte, bavit ćemo se osvješćivanjem djece i odraslih o očuvanju planeta Zemlje. Ovakav ciljani rad omogućava nam prijenos informacija roditeljima i široj zajednici o brizi za okoliš, naš Grad i planet
  • STEM PROGRAM U VRTIĆU– osmišljen je kao niz edukativnih i zabavnih aktivnosti u STEM CENTRU u kojem će se poticati inovativnost, kreativnost djece, logičko matematičko mišljenje te usvajanje osnova digitalne pismenosti. Program će se provoditi 20 mjeseci i obuhvaćat će razna znanstvena područja: robotiku, programiranje i kodiranje, dizajn igrica, razne inovacije i znanstvene pokuse
  • LIKOVNO – KREATIVNI PROGRAM –osmišljen je kao program gdje će djeca razvijati likovne tehnike. Kroz crtanje, slikanje, modeliranje, rad u kolaž tehnici, rad s tušem želimo omogućiti djeci razvoj njihovih talenata. U rad će biti uključeni likovni pedagozi, slikari, kipari, keramičari. Organizirat ćemo izložbe vlastitih radova, posjećivat ćemo izložbe, galerije i upoznavati se sa svijetom likovnosti
  • ETNO TRADICIJSKI PROGRAM– namijenjen je  uključivanju i upoznavanju djece s tradicijom. Kroz program ćemo učiti o našoj tradiciji, običajima, kulturi našeg kraja. Upoznat ćemo naše pjesme, plesove. U rad će biti uključeni i profesionalni plesači, svirači instrumenata .Kroz program ćemo izrađivati sami instrumente, glazbala. Posjećivat ćemo kulturno-umjetnička društva našeg kraja. Također ćemo upoznavati i regije Hrvatske i njihove običaje
  • DRAMSKO SCENSKI PROGRAM–  namijenjen je djeci koja imaju potrebu dodatno razvijati svoju kreativnost, stvarati priče, igrokaze, učiti o abecedi lutkarstva, glumiti, raditi predstave, učiti o animacijama. U program će biti uključeni glumci i drugi stručnjaci koji rade na stvaranju kvalitetnih predstava. U programu ćemo razvijati i kreativne strane naših polaznika kroz izrade lutki za animacije, izrade kostima, scenografije za predstavu
  • RASTIMO ZAJEDNO – Razvojni program suradnje s roditeljima provodit će se kroz radionice. Krajnja svrha programa je unaprijediti dobrobit i olakšati puni razvoj potencijala djeteta, što se postiže unapređivanjem kvalitete obiteljskog okruženja u kojem dijete živi. Kako su roditeljeva ponašanja glavna odrednica kvalitetnog obiteljskog okruženja, svrha je promicati dobrobit i razvojni potencijal roditelja, odnosno poduprijeti već postojeće te razvoj novih roditeljski znanja, vještina, sposobnosti i odgovornosti.
  • KLUB RODITELJA – Kroz program želimo podržavati i proširivati pozitivna roditeljska iskustva koja su nam težište. Svrha programa radionica za roditelje „Klub roditelja“ jeste omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima pomažu u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj roditelja i djeteta

Cilj nam je navedene programe verificirati pri nadležnom Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi smo obogatili odgojno-obrazovni rad novim obrazovnim programima.

Sredstva dobivena u projektu“ Igra za sve“ omogućit će nam niz stručnih usavršavanja te nabavku opreme, didaktike, specijalizirane didaktike, informatičko–komunikacijske opreme, vanjske opreme za igrališta, opreme za kuhinju.

U sklopu projekta zapošljavamo 23 djelatnika (pedagog, psiholog, logoped, medicinska sestra, odgojitelji, asistenti, spremačice, kuharica, financijska asistentica i administrator na projektu).

Projekt se provodi u Koprivnici i našim područnim objektima: Rasinja, Hlebine, Kloštar Podravski, Peteranec i Sigetec.

Comments are disabled.