“Leptirići” su znatiželjno krenuli u istraživanje svemira. Cilj odabira upravo ovog projekta bio je zadovoljiti dječji interes za svemir, osobito za planete u Sunčevom sustavu, meteore i rakete, te im putem raznih materijala omogućiti da steknu određena znanja i predodžbe o njima u skladu s njihovom dobi. U čitavom projektu naglasak je na procesu učenja kroz igru, manipuliranje, razgovor i istraživanje. Kako bismo mogli ostvariti navedene ciljeve, prvo smo morali provjeriti koliko toga o svemiru djeca znaju i što o njemu misle, “Leptirići” su pokazali veliko predznanje o planetima i svemiru općenito. Izradili smo našu svemirsku postaju koju smo postavili u novi kutić “Svemir” kutić smo upotpunili svemirskom raketom, opremom za astronauta, teleskopom, knjigama, enciklopedijama, dječjim uradcima o Sunčevom sustavu i našoj planeti.  Kako bi djeci približili planete sunčeva sustava i njihove nazive izradili smo svoj zajednički plakat. Ponuđenim raznim igrama na temu svemira razvijali smo preciznost, socijalne kompetencije u održavanju odnosa tijekom aktivnosti ( razgovaranje, dogovaranje, suradnju..) te stjecali znanja o svemiru kroz ponuđene poticaje.

 

Comments are disabled.