Proteklog tjedna u Srčekima je vladala vesela, raspjevana i plesna atmosfera jer smo obilježili vrijeme karnevala.

Običaje našeg kraja vezane uz poklade djeca su upoznavala putem priča i fotografija, a osvrnuli smo se i na tradiciju u drugim gradovima i zemljama poput Rijeke i Samobora, Venecije i Brazila. Igre i aktivnosti potakle su djecu na razvoj vizualne percepcije, fine motorike šake, prepoznavanje brojeva i slova te razvoj mašte i kreativnosti.

Comments are disabled.