Vodeći se interesom djece prema traktorima i domaćim životinjama, Zmajići su se kroz proteka 2 tjedna bavili aktivnostima na temu Farme. Temom Farma nastojali smo kod djece razvijati pozitivne stavove prema životinjama koje žive u našem kraju, odnos životinja i ljudi, poticati razvoj fine motorike šake te stjecanje iskustva o uzročno-posljedičnim odnosima. Naučili smo pjevati pjesmicu “Na maloj farmi”, čitali brojne stihove i slikovnice o životinjama, rješavali zagonetke, memory, labirinte i matematičke zadatke kojima smo poticali razvoj predmatematičkih i predčitalačkih vještina. U likovnom centru izradili smo farmu (krave, traktor, kokošinjac) koju smo svaki dan obogaćivali novim životinjama koje smo nacrtali ili izradili od pedagoški neoblikovanog materijala. Svoje znanje proširili smo i istraživačkim aktivnostima poput istraživanja životnog ciklusa koke, povezivanjem životinja s njihovim mladuncima, a najviše interesa izazvala je simbolička igra mužnje krava.

Comments are disabled.