Cilj i zadaće programa

 • podržavanje spontanog dječjeg stvaralaštva i individualnih sposobnosti izražavanja u različitim aktivnostima vezanim uz scensku umjetnost
 • omogućavanje izbora i uključivanje u zanimljiv program koji je primjeren njihovim afinitetima i potrebama
 • ponuda raznovrsnih formi dramsko scenskog izraza putem igraonica i radionica
 • upoznavanje s kazališno-scenskim pojmovima i lutkarskim tehnikama
 • poticati cjeloviti razvoj djeteta osiguravanjem uvjeta za razvoj svih kreativnih potencijala planiranjem različitih aktivnosti iz područja scenske (likovne, glazbene, plesne, lutkarske…) umjetnosti

Polazeći od humanističke koncepcije odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom program se temelji na bitnim zadaćama:

 • osmišljavanje dramsko-scenskih aktivnosti kao sredstva poticanja cjelokupnog razvoja djeteta (kreativno izražavanje, autonomija, odgovornost, jezična kompetencija, senzomotorička integracija, umjetničke sposobnosti)
 • razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi (stvaranje osjećaja zadovoljstva, sigurnosti i radosti kod djece)
 • poticanje emocionalnog razvoja – prepoznavanje i izražavanje emocija na primjeren način
 • razvoj sposobnosti opažanja svim osjetilima
 • poticanje tjelesnog razvoja djeteta
 • razvoj stvaralačkih osobina, osobito u izražavanju govorom, pokretom i glazbom
 • poticanje razvoja komunikacije na materinskom jeziku kroz upotrebu jezika na primjeren način
 • razvoj socijalne i građanske kompetencije stvaranjem okruženja u kojem će se poštivati različitost te razvijati tolerancija i pozitivan odnos prema drugima
 • razvoj partnerstva na relaciji vrtić-obitelj-šira zajednica kroz međusobnu suradnju i uključivanje u planirane aktivnosti

Obilježja programa

Dramsko-scenski program osmišljen je s ciljem razvijanja svijest o sebi, osjećaja važnosti i posebnosti, razvoja govora i komunikacije te  kvalitete izričaj. Također, program je osmišljen sa svrhom razvijanja samokontrole, tolerancije, strpljenja, međusobnog slušanja i poštovanja, pomaže djetetu u procesuiranju ugodnih i neugodnih emocija te djeluje na intelektualni, moralni, socio-emocionalni i estetski razvoj.

Dramske i lutkarske igre u predškolskom odgoju  mogu iskustveno obogatiti dječji pogled na svijet.  Uvođenjem dramskih metoda i igara, djeca se oslobađaju straha od pogreške koja inače uzrokuje njihovu zatvorenost i pasivnost. Dramskom igrom u djeci razvijamo ljubav, prijateljstvo, dobrotu, nježnost, znanje, maštu, pravilno izražavanje, bogaćenje rječnika, spretnost, zrelost, usredotočenost. Dramskom igrom djecu pripremamo za život kao početni temelj životnih iskustava.

Namjena programa

Program je namijenjen djeci polaznicima našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci.

Dramsko-scenski program ostvarivat će se dva puta tjedno po 60 minuta, a upisivat će se djeca na temelju njihovog interesa, po želji roditelja ili po preporuci odgojiteljica.

 

Nositelji Programa

Nositelj ovog Programa je Dječji vrtić Igra. Voditeljice Programa bit će stručne osobe, zaposlene u Dječjem vrtiću Igra na puno radno vrijeme.