Namjena Programa

U  Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci. Program se provodi jednom tjedno.

Ciljevi Programa

 • razvijati svijest o korisnosti poznavanja njemačkog jezika (komunikacija, suradnja, zabava, učenje)
 • poticati djecu da spontano komuniciraju na njemačkom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, interesa, želja, osjećaja
 • promicati razvoj naše kulture i interkulturalizma postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija
 • bogatiti djetetove spoznaje o novim riječima i izrazima na njemačkom jeziku te njihovo razumijevanje i korištenje
 • poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja
 • usvajati njemački jezik kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijati slušnu osjetljivost, stvarati naviku slušanja i razumijevanja drugog (stranog) jezika
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru izraženih potreba, prilagođeno dobi djeteta
 • razvijati kreativnost u izražavanju i stvaranju kroz aktivno korištenje njemačkog jezika kombinacijom govora i pokreta, likovnim sredstvima i materijalima, glazbom i pokretom

Obilježja Programa

Odgojno-obrazovni rad ranog učenja njemačkog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

 • kontinuirano korištenje njemačkog jezika, uz hrvatski jezik, tijekom raznih aktivnosti
 • gledanje i slušanje nesinkroniziranih animiranih i dokumentarnih filmova na njemačkom jeziku
 • usmeno i pisano izražavanje: pričanje priča, slanje fotografija, crteža, pisanje (u predškolskoj dobi i uz pomoć odraslih) i slanje čestitki i kratkih pisama
 • susreti s drugom djecom (iz vrtića, škola) koja govore njemački jezik
 • učenje njemačkog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na njemačkom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
 • učenje njemačkog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru
 • obilježavanje blagdana i običaja
 • igre u različitim kutićima (centrima aktivnosti)
 • interkulturalna povezanost između hrvatske kulture i kulture njemačkog govornog područja

Nositelji Programa

Program će provoditi odgojiteljica Dječjeg vrtića Igra koja posjeduje odgovarajuće Certifikate o položenom stupnju poznavanja njemačkog jezika uz superviziju magistre primarnog obrazovanja s metodičkom skupinom predmeta i skupinom predmeta njemačkog jezika.