Namjena Programa

U Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu, podjednako djevojčice i dječaci. Program se provodi dva puta tjedno.

Ciljevi Programa

 • promicati razvoj naše kulture i interkulturalizma postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i tradicija
 • razvijati svijest o korisnosti poznavanja engleskog jezika (komunikacija, suradnja, zabava, učenje)
 • poticati djecu da spontano komuniciraju na engleskom jeziku u svakidašnjim životnim situacijama, posebice u okviru izražavanja osobnih potreba, interesa, želja, osjećaja
 • razvijati kognitivne sposobnosti logičnog i brzog zaključivanja te mogućnosti vizualnog i situacijskog pamćenja riječi, rečenica i fraza na engleskom jeziku
 • bogatiti djetetove spoznaje o novim riječima i izrazima na engleskom jeziku te njihovo razumijevanje i korištenje
 • poticati, razvijati i podržavati zanimanje i senzibilitet za usvajanje novog (engleskog) jezika
 • razvijati slušnu osjetljivost, stvarati naviku slušanja i razumijevanja drugog (stranog) jezika
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • usvajati engleski jezik kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • razvijati kreativnost u izražavanju i stvaranju kroz aktivno korištenje engleskog jezika kombinacijom govora i pokreta, likovnim sredstvima i materijalima, glazbom i pokretom

Obilježja Programa

Odgojno-obrazovni rad ranog učenja engleskog jezika usmjeren je na izbor aktivnosti koje su prisutne i u redovnom odgojno-obrazovnom procesu, ali i na aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno i usmjereno učenje stranog jezika:

 • kontinuirano korištenje engleskog jezika, uz hrvatski jezik, tijekom raznih aktivnosti
 • gledanje i slušanje nesinkroniziranih animiranih i dokumentarnih filmova na engleskom jeziku
 • usmeno i pisano izražavanje: pričanje priča, pisanje pisama, slanje fotografija, crteža
 • susreti s osobama (strancima) koji komuniciraju engleskim jezikom, upoznavanje s različitim kulturama
 • susreti s drugom djecom (iz vrtića, škola) koja govore engleski jezik
 • učenje engleskog jezika kroz glazbu, stihove, pokretne igre, igre s pjevanjem na engleskom jeziku, brojalice s pokazivanjem, mimikom
 • učenje engleskog jezika kroz dramski izraz, simboličku igru
 • obilježavanje anglosaksonskih blagdana i običaja
 • igre u raznim kutićima (centrima aktivnosti)

Nositelji Programa

Program će provoditi odgajateljice Dječjeg vrtića Igra koje posjeduju Certifikat o položenom C1, odnosno B2 stupnju poznavanja engleskog jezika i Uvjerenje o završenom metodičkom seminaru za voditelje programa učenja engleskog jezika u vrtićima.