• provodi zdravstveno-preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece
 • prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda
 • prati pojavu poboljevanja djece u skupinama i razloge izostajanja iz vrtića
 • vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece
 • provodi protuepidemijske mjere
 • provodi zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja
 • koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece
 • provodi izobrazbu odgojitelja o raznovrsnim zdravstvenim temama
 • sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju
 • surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece
 • prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u vrtiću
 • sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u ustanovi prema HACCP sustavu, a radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja djece