• prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada
 • prati provedbu kraćih programa
 • stvara temeljne uvjete za ostvarivanje djetetovih razvojnih potreba, interesa i prava
 • stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces
 • s odgojiteljima radi na stvaranju poticajnog okruženja za djecu
 • predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada
 • predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja
 • sudjeluje u nabavi stručne literature, didaktike
 • ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema
 • surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima
 • pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću
 • sudjeluje pri upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
 • sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
 • organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
 • radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
 • pruža podršku odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse
 • predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima
 • potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu
 • informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći programi)
 • redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
 • javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića